SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
  
M12 X-code Female to RJ45 Female Adapter
描述: M12 X-Code母座转RJ45 Cat.6A母座适配器满足工业串口领域的要求。它提供高达10 Gbps的高速数据传输速率和恶劣环境下的防水解决方案。
特色: 现场安装插头或预组装电缆线的扩展连接
应用: 工业自动化
档案: SY-M12-X-8-STP.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
电脑版】【手机版