SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
 
RJ45 Male to Female Slim Cable C6/C5e
描述: Ф18.2mm Round Type RJ45
适用安装于有限空间的监视系
专利号:M453281(台湾),2962511(中国)
颜色: 白 / 黑
包装数量: Part Number : SY-CR8-XX
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
电脑版】【手机版