SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
 
英式面板 SY-BS
描述: 1" 英式面板
採用ABS UL-94VO 耐震、抗摔、滯燃性材質
類型: 86 x 86 mm
包裝數量: 1/100/400
檔案: SY-BSX.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版