SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
SY-504E 組裝說明

 

1.將對絞線外被剝開與塑膠支架去除。  2.將對絞線置於壓線蓋,依色紙各別固定完成整線。 3.壓線蓋與C6 RJ45模組底座緊密壓合。 
4.緊密壓合,固定。  5.去除多於對絞線。 6.使用束線帶綁牢壓線蓋與對絞線。
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版