SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
網路資訊插座組裝說明

 

1.將對絞線外被剝開。  2.對絞線依照C5e的色紙各別固定完成。 3.多餘的對絞線使用110打線工具去除。
 
4.將C5e的壓線蓋上下組合。  5.壓線蓋組合完成。  
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版