SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
   
SY-KJF-CS
描述: 網路通訊插座工具組
含底座及打線工具
檔案: SY-KJF-CS.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版