SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
   
英式模組卡板 SY-2ST
描述: 1" ST模組卡板 2孔
採用ABS UL-94VO 耐震、抗摔、滯燃性材質
類型: 25 x 50 mm
包裝數量: 1/100/500
檔案: SY-2ST.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版