SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
  
SY-H511-6
描述: 依用戶實際需求,及預留未來系統之延伸,可安裝多達6種
不同類型之多媒體模組:網路、電話、光纖、有線電視、
監視系統、門禁系統、燈光控制
顏色:
類型: 6埠多功能模組
尺寸: 長:135mm,寬:45mm,高:40mm
(不含固定尺寸)
適用: 適用免工具底板
檔案: SY-H511-6-XX.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版