SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
  
SY-507-24R-M
描述: 1U理線架
鐵質
顏色:
包裝數量: 1/20
備註: 此理線架只適用於:
SY508-24K-C6, SY508-12PCB/18PCB/24PCB,
SY508-12E/18E/24E, SY508S-24K-10G,
SY508S-24K-C6, SY511-24R/U, SY511-24R/S
檔案: SY-507-24R-M.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版