SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
   
SY-KTL-505-RE
描述: 4對打線工具(適用於SY-505 110/krone type 90° RJ45模組)
可同時完成打線及裁線
檔案: SY-KTL-505.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版