SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
英式模組卡板 SY-KM
描述: 超五類、網路通訊插座、聲音模組卡板
Krone/110工具共用IDC
採用ABS UL-94VO 耐震、抗摔、滯燃性材質
類型: 25 x 50mm
包裝數量: 1/100/1000
檔案: SY-KM-XXX.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版