SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
SY-504E-110 組裝說明

 

1.將對絞線外被剝開與塑膠支架去除。  2.依照C6RJ45模組線位分線色 3.使用110打線工具去除將多於對絞線去除。
4.完整清除多於對絞線。  5.將壓線蓋套上C6RJ45模組。 6.組裝完成。
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版