SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
   
日式網路通訊插座用卡板 SY-NWT-ST
描述: 横向ST模组卡板
采用ABS UL-94VO 耐震、抗摔、滞燃性材质
類型: 橫式
包裝數量: 100/1000
檔案: SY-NWT-ST.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
電腦版】【手機版