SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.
 
IP68 Quick-Lock Waterproof Male cable
描述: 更多相关资讯请洽询:info@shiunnyang.com.tw
连接器资料:
额定电流: 2A/3A/10A/7A+3A
额定电压: 100V/250V
导通阻抗: 3mΩ
防水等级: IP68
应用线径范围: 4 – 10mm
公端, 2-18 pin
绝缘体资料 : PA66-UL94V-1 UV Resist
接触材质 : Brass
接触面表面材质: Gold Plated

电缆数据:
绝缘体(外被) : PVC(可选择TPU)
芯线直径(包含绝缘体): 5.0+/-0.12
绝缘体直径 : 0.85mm
工作温度: -10℃~80℃

环境温度:
固定不动时: -10℃~+70℃
有绕曲转动时: -5℃~+70℃
插座环境温度: -25℃~+90℃
颜色:
包装数量: Part Number : SY-125XXXAS-RM
VIDEO:
档案: SY-125XXX.pdf
CAT6A Patch|SHIUNN YANG ENTERPRISE CO., LTD.

T:886-2-2908-9890(REP.) F:886-2-2908-8679
10F, No.659-1, Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist.,New Taipei City, Taiwan

 
Copyright © 2018 Shiunn Yang Enterprise Co., Ltd All rights reserved.
电脑版】【手机版